COOKIES & GDPR

Konfirmation & Bryllup 2020 - Reserver din dato allerede nu. Kontakt Skibsted Foto

GDPR


Alle personlige oplysninger og kundedata behandles fortroligt og videre gives ikke til andre. Jeres billeder vil ikke blive brugt til markedsføring (på hjemmesiden, facebook og Instagram), medmindre I på forhånd har givet tilladelse hertil. Jeres data og billeder gemmes af Skibsted Foto, tilladelsen gives når I udfylder kontaktformular og aftaler fotografering. Tilladelsen om opbevaring af billeder og kontaktoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage, og alt data vil blive slettet.


Hvis du som firma eller privatperson/arrangør har hyret Skibsted Foto til at udfører en opgave, er det din/jeres ansvar at sørge for samtykke fra alle implicerede personer i billedet. Det sidst nævnte ansvar kan også udføres af Skibsted Foto, men kun ved foregående aftale inden opgavens start.


Navn, adresse, telefonnummer, samt mail adresse, vil blive gemt i 5år i et sikkert regnskabssystem, Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Skibsted Foto. Ved ophør som kunde ved

Skibsted Foto vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår.

Hvis du har indsigelser med hensyn til behandling/opbevaring af dine personoplysninger hos Skibsted Foto kan dette ske til

Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk


COOKIES

Skibsted-Foto.dk bruger cookies for at hjælpe os med at analyserer brugen af hjemmesiden, så at vi løbende kan forbedre hjemmesidens opbygning og dermed give en bedre brugeroplevelse.


Skriv endelig en mail til mig hvis du er i tvivl om noget.

Med venlig hilsen


Skibsted Foto

Charlotte Skibsted

Datatilsynet.dk


Databeskyttelsesforordningen

Den officielle titel på databeskyttelsesforordningen er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst). Forordningen kan læses på dansk her.

SKIBSTED FOTO IVS 2019 

Hovmarksvej 120,

8700 Horsens.


kontakt@skibsted-foto.dk 

29216850 (gerne sms) 

CVR 38701444

Forretningsbetingelser.

Der må ikke tages billeder fra hjemmesiden.

Det er ikke lovligt at kopiere/låne billeder fra siden.


© Copyright


COOKIES & GDPR